Informacioni

Njoftimi për mbylljen e papritur të të gjitha institucioneve shkollore befasoi të gjithë, me këtë rast ekipi i EFIP u mobilizua menjëherë për të siguruar për nxenesit e saj vazhdimësinë e mësimeve. Programet inovative të personalizuara, si dhe ato të CNED (qendra e Arsimit Kombëtar në Distancë,) u vunë shpej tnë dispozicion të familjeve (…