Në shfaqjen e shkollarëve

Në shfaqjen e shkollarëve që është mbajtur më 23 mars , nxënësit e EFIP morën pjesë me dy këngë , disa poezi dhe vizatime rreth dhjetë fjalëve të frankofonisë . Ju lumtë nxënësve dhe mësuesve për këtë shfaqje të bukur. Shkolla jonë ka fituar dy çmime, çmimin për këngën grupore më të mirë Liberté, Egalite,…